τιμές βάφλας

Δευτέρα έως Παρασκευή

Σέρβις στην αίθουσα

Σκέτη βάφλα  4,00 ,   βάφλα με μια μπάλα παγωτό  5,00 , βάφλα με δυο μπάλες παγωτό  6,50 , βάφλα  με τρείς μπάλες παγωτό  8,80  βάφλα με τέσσερις μπάλες παγωτό 11,00  και μετά τις τέσσερις μπάλες κάθε μπάλα 2,00

<< take away >>

Σκέτη βάφλα  4,00 ,   βάφλα με μια μπάλα παγωτό  5,00 , βάφλα με δυο μπάλες παγωτό  6,50 , βάφλα  με τρείς μπάλες παγωτό  8,80  βάφλα με τέσσερις μπάλες παγωτό 10,40  και μετά τις τέσσερις μπάλες κάθε μπάλα 2,00

Σάββατο - Κυριακή

Σέρβις στην αίθουσα

Σκέτη βάφλα  5,00 ,   βάφλα με μια μπάλα παγωτό  6,60 , βάφλα με δυο μπάλες παγωτό  8,30 , βάφλα  με τρείς μπάλες παγωτό  9,80  βάφλα με τέσσερις μπάλες παγωτό 11,00  και μετά τις τέσσερις μπάλες κάθε μπάλα 2,00.

<< take away >>

Σκέτη βάφλα  5,00 ,   βάφλα με μια μπάλα παγωτό  5,60 , βάφλα με δυο μπάλες παγωτό  7,30 , βάφλα  με τρείς μπάλες παγωτό  8,80  βάφλα με τέσσερις μπάλες παγωτό 10,40  και μετά τις τέσσερις μπάλες κάθε μπάλα 2,00.