Δέκτες τηλεόρασης

Η Παγωτομανία Μπουρνάζι διαθέτει σύνδεση

Nova ( μέσω δορυφόρου )

Ote tv (μέσω δορυφόρου )

Με την δυνατότητα να προβάλλονται απο τούς δέκτες τηλεόρασης ταυτόχρονα