Τιμές καφέ

Δευτέρα έως Παρασκευη

sit in ( αίθουσα )

espresso 1,70 , freddo espresso  2,20 , freddo cappuccino 2,50 , cappuccino 2,20 , frappe  2,20 , nescafe frappe 2,20 ,Γαλλικό καφέ 2,20 , Ελληνικό καφέ 1,80 ,  Café viennois 3,00

Σάββατο - Κυριακή 

sit in ( αίθουσα )

espresso 2,00 , freddo espresso  3,00 , freddo cappuccino 3,50 , cappuccino 3,00 ,frappe  3,00 , nescafe frappe 3,00 ,  Γαλλικό καφέ 3,20 , Ελληνικό καφέ 2,30 ,

Café viennois 3,70